LINNÉSTIGARNA I UPPSALA

English

GAMLA UPPSALA

Gamla Uppsalavandringen leder dig över en mil från staden och ut i naturen. Vandra upp på en uråldrig ås och kom ner vid Gamla Uppsalas kungagravar. Den som vågar kan leta sig längst bort mot ett träsk, där det enligt sägnen än idag ska finnas ett stort blodsugande monster. Vandringen går mestadels på stigar men även på vägar och spänger.

Läs mer om stigen i foldern (PDF, 1,6 MB)

Använd informationsverktyget informationsverktyget för att klicka fram information om stigar och knutpunkter.
Uppsala kommuns kartsida kan du se en större karta över Gamla Uppsalavandringen.

Denna karta är en rekonstruktion av Linnés stigar, som i vissa fall har fått anpassas efter stadens förändring. Klicka här för att se hur vi tror att den ursprungliga stigen gick.