LINNÉSTIGARNA I UPPSALA

English

DANMARK

Danmarksvandringen, Herbatio Danensis, är den mest lättillgängliga för uppsalaborna. Den startar i hamnen och leder ut till Kungsängen, där alla kungsängsliljorna blommar i maj. Därifrån följer den Sävjaån mot Linnés Sävja och sedan vidare mot Linnés Hammarby.

Linné samlade studenterna vid Kungsängstull - där Kungsängstorg (Svintorget) ligger idag. Skulle vi följa exakt i Linnés fotspår skulle vi vara tvungna att gå rakt igenom reningsverket och vidare ut på Kungsängen.

Läs mer om stigen i foldern (PDF, 3,6 MB)

Använd informationsverktyget informationsverktyget för att klicka fram information om stigar och knutpunkter.
Uppsala kommuns kartsida kan du se en större karta över Danmarksvandringen.

Denna karta är en rekonstruktion av Linnés stigar, som i vissa fall har fått anpassas efter stadens förändring. Klicka här för att se hur vi tror att den ursprungliga stigen gick.